Vrtané studny

Vrtané studny

Dodáváme kompletní zakázku dle požadavků a potřeb zákazníka. Vrtané studny jsou podle stavebních předpisů považovány za stavbu. Podléhají vodohospodářskému řízení. Jsou vodním dílem na které se vztahují vyřízení územního a stavebního povolení.

Při dodávkách tepelných čerpadel spolupracujeme s českou firmou HICOP s.r.o., projekční a legislativní část zajištůjeme přes firmu Glaukos s.r.o.

POSTUP PRACÍ PŘI VRTÁNÍ STUDNY:

  1. návštěva na pozemku hydrogeologem a proutkařem, výběr vhodného místa a určení parametrů vrtu s ohledem na geologické poměry lokality.
  2. vypracování hydrogeologického projektu řeší umístění studny z hlediska parametrů vrtu a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů.
  3. stavební projekt řeší přesné umístění studny, výpočty spotřeby vody, vzdálenost od zdrojů znečištění, atd.
  4. čerpací zkouška a závěrečná zpráva deklaruje vydatnost zdroje a doporučený odběr vodys ohledem na sousední vodní zdroje