Tepelná čerpadla

Provádíme

Provádíme vrty pro tepelná čerpadla včetně osazení kolektorem a zatěsnění vrtu. Samozřejmostí je projekční a legislativní činnost. Zajistíme kompletní dodávku tepelných čerpadel přes renomované firmy, které provedou výpočet tepelných ztrát objektu, doporučí výběr vhodného čerpadla a provedou celkovou montáž.

Při dodávkách tepelných čerpadel spolupracujeme s českou firmou HICOP s.r.o., projekční a legislativní část zajištůjeme přes firmu Glaukos s.r.o.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou celoroční stálý zdroj tepelné energie, nezávislý na klimatických podmínkách, běžně se provádí hlubinné vrty pro tepelná čerpadla 70 - 200 m hluboké, v závislosti na hydrogeologických a geologických podmínkách dané lokality. Výhodou hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla je dosažení vysokého topného faktoru tepelných čerpadel.